صفحه اصلی / پایتون / برنامه‌نویسی و اجرای کد‌های پایتون بدون نیاز به نصب نرم‌افزار

برنامه‌نویسی و اجرای کد‌های پایتون بدون نیاز به نصب نرم‌افزار

با کمک گوگل کولب، بدون نیاز به نصب نرم‌افزار، کد‌های پایتون را بنویسید و اجرا کنید.

یک از امکانات گوگل، کولب است. در کولب شما یک محیط برنامه نویسی و اجرای پایتون در اختیار دارید. شکل‌های زیر، نحوه استفاده از این محیط را نشان می‌دهند.

جستجوی google colab و کلیک بر روی اولین لینک
جستجوی google colab و کلیک بر روی اولین لینک

کلیک روی New notebook در پایین پنجره جدید
کلیک روی New notebook در پایین پنجره جدید

محل نوشتن و اجرای کد
محل نوشتن و اجرای کد

نمونه اجرای کد پایتون و خروجی آن
نمونه اجرای کد پایتون و خروجی آن

ارسال دیدگاه